"Enter"a basıp içeriğe geçin

AKP’ye verilmiş en fena ayarlardan biri: Ak mı, Kara mı?

Baştan söyleyeyim, söyleyen adam biraz sevilmeyesi bir insan: Ozan Arif. Şu ünlü Plan Yapmayın Plan adlı nefret türküsünün sözlerini yazan ülkücü şahıs. Ama bu şiirinde muazzam bir ayar sözkonusu. İlk dinlediğimde ağzım açık kalmıştı, o derece.

Benim yorumum bu kadar, sözlerini aşağıya yazayım, okuyun ve siz de değerlendirin:

Evet… Sayın Başbakan, Tayyip Bey hazretleri…
Arattınız siz sizden önceki namertleri.
Nasıl dile getirsem açtığınız dertleri?
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Bak Tayyip Bey, ben öyle kolay kolay söz demem,
Amma yeri geldi mi sözümü esirgemem.
Riyaset-i Cumhur’muş, Başbakan’mış dinlemem…
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Zaten biraz bilirsin, bir parça tanışırız,
Ne elden akıl alır, ne ele danışırız.
Biz adamın yüzüne erkekçe konuşuruz!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Zannetme ki bu adam, sırf elleri iğneler,
Ben, benden olanlara neler söyledim, neler!
Neler çekti elimden, o oturan gölgeler!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Değiştiniz, “ak”sınız, tamam, iyi, çok güzel…
“Ak” lâfının üstünde özel duralım, özel!
Yahu bu “ak” diyenler, hep mi böyle müptezel?
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Ecevit de bir zaman “ak”lı lâflar etmişti,
“Ak günler” diye diye tepemizde bitmişti.
Ve aynen anamızı ağlatarak gitmişti!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Önce şunu kabul et: Sözüne uymuyorsun!
Sana oy verenleri, kat’iyen duymuyorsun.
Vermeyeni zaten hiç insandan saymıyorsun!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Hükümetin de aynı, hem acemi, hem hamlar,
Koskoca koltuklarda, küçük küçük adamlar!
Sizi de kuşatmış o, ihaleci yamyamlar…
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Ekonomi, istikrar… Çok düzelmiş canım çok!
Ne düzeldi arkadaş? Boş lâflara karnım tok!
Olanda zaten vardı, olmayanda yine yok!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

İşçi, memur, emekli, refaha mı erişti?
Yani siz geldiniz de, hangi hâller değişti?
Yine kazık yiyoruz, atan eller değişti!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Köylü zaten gitmiyor, niye gitsin tarlaya?
Ne verdiniz pancara, fındık veya buğdaya?
Üstelik Rize’lisin, kaç kuruş verdin çaya?
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Gerçi hanım köylüsün, hikâye Rize-mize…
Pas bile vermiyorsun, artık Karadeniz’e!
O Rize, Rize ise, bunları sorar size.
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Tayyip Bey; başarınız göz boyamak, aldatmak,
IMF’li dürzüler gelince havlu tutmak!
Yaptığınız tek şey var, paradan sıfır atmak!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Ondan da şüpheliyim gerçi, Allah biliyor,
İktisatçı olanlar bu işi irdeliyor.
Altı sıfır gitti mi? Yedinci mi geliyor?
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Baş örtüsü ne oldu? Dilin konuşsun, dilin,
Bizimkiler fos çıktı, siz çözün, hadi gelin!
Takke düştü Tayyip Bey, kelin göründü, kelin!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Carttır-curttur anlamam, türbanlıyı sattınız,
Korkunuzdan bu işin üzerine yattınız.
Siz bile hanımları evlere kapattınız!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Senin de kitabında, vefa-mefa masalmış,
Kimlerle yola çıktın, bak yanında kim kalmış?
Sağ yanını “Mir Dengir”, solunu “Zapsu” almış.
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Sağınıza bir akrep, solunuza bir yılan,
Alır almaz dedin ki: “Türklük ney?” falan-filân!
“Türk değil Türkiye’li” olmakmış mühim olan!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Bu nasıl bir ifade, amacın ney, gayen ney?
Başbakan’ın ağzında ne geziyor böyle şey?
Ben o zaman sorarım: “Türk müsünüz Tayyip Bey?”
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Zana-dana dışarıda, kanunlara bir bakın,
Madem biz asamadık, o iti de bırakın!
Vallahi bak ciddiyim, şaka sanmayın sakın!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Onun bunun ağzıyla, yediğiniz hurmalar,
Yarın sizi çok kötü yerinizden tırmalar!
O zaman para etmez, dizinize vurmalar.
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Yahu size ne oldu? Siz böyle değildiniz?
Kırk yıllık çizginizi, bir kalemde sildiniz!
Avrupa’ya çatarken, önünde eğildiniz.
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Böylesine geçmişten kopmaya gerek var mı?
Brüksel’de el-etek öpme gerek var mı?
Bu “AB”ye bu kadar tapmaya gerek var mı?
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Amma derdin ayrı şey, desem uzun olacak.
“AB”nin çorbasında illâ tuzun olacak.
Çünkü ordu “höt” dese, “AB” kozun olacak!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Bir şiir okuyordun, hatırla, daha dündü,
Hani kubbe miğferin, minareler süngündü?
Hadi çizgin değişti, dinin de mi ters döndü?
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Yanınıza bir “papaz”, bir de “haham” seçtiniz,
“İmam” zaten hazırdı, başlarına geçtiniz,
Antalya’da dinlerin bahçesini açtınız.
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Ve bahçenin gülleri tez büyüdü kokuyor,
Misyonerler her yerde sanki mekik dokuyor!
Sayende çoluk-çocuk, artık İncil okuyor!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

On yedi aralıkta, Brüksel’de tuttunuz,
O imzayı millete hiç sormadan attınız!
Biz “Lozan” kötü derken, siz “Sevr”i hortlattınız!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Talabani, Barzani, kanımıza giriyor,
Ankara’da bu puştlar, izzet, ikram görüyor!
Ne oluyor? Devletin ciddiyeti eriyor!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Ne karaymış Kıbrıs’ta soydaşın yazgıları,
Kan ağlıyor Türkmen’in hoyratı, ezgileri…
Nerde kaldı Devlet’in kırmızı çizgileri?
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Çizgilerden vazgeçtik, çizgi-mizgi hiç yok da,
Nokta bile kalmadı, kırmızı bir tek nokta!
Bir yanda Kıbrıs şokta, bir yanda Kerkük şokta!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Velhasılı Tayyip Bey, Allah size boy vermiş,
Gerisini maalesef, sanki kapıp koyvermiş.
Demek ki millet size, boyun için oy vermiş!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete karayı ak diye yutturdunuz!

Ah şu başım baş olsa, bir bitse benim derdim,
Ozan Arif olarak, size neler ederdim…
Sizi var ya, üç ayda, bitirmezsem namerdim!
Bir değişme masalı, bir de “ak” tutturdunuz,
Bu millete katranı süt diye yutturdunuz!

Ozan Arif

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 1.830 aboneye katılın